Miljö

MILJÖ

Med ett dedikerat miljöengagemang försöker vi ständigt att förbättra våra rutiner
och investera i framtiden genom att ha miljötänket med oss i alla led av vårt företagande.

Vi väljer noggrant ut våra leverantörer och ser hur dom jobbar med sitt miljöarbete
i dom produkter och maskiner som vi väljer att arbeta med.

Coffeas affärsidé är också i grunden ett stort ställningstagande för miljöfrågor.